För socialtjänsten

Anlita våra jour och familjehem

Plus1 jour- och familjehem tillhandahåller behandlingsfamiljer, förstärkta familjehem och konsulentstödda jour- och familjehem i landet. Vi är noga med att välja familjer som är trygga, stabila och förutsägbara. Familjens förmåga att ta emot stöd och vägledning samt förmåga till mentalisering är viktigt i våra bedömningar. Våra mest erfarna behandlingsfamiljer arbetar vi intensivt med på veckobasis. Nya familjer som vi rekryterar intervjuas enligt nya Kälvestensmetoden, analyseras och skolas in i nära samarbete med företaget.

För att kunna göra en bra matchning har vi en mångfald av familjer som kan olika språk, bor i stan eller på landet samt har egna barn eller familjer utan barn. Många av våra familjer har lång erfarenhet av att vara jour- och familjehem och stor kunskap om barn och ungdomar. Våra medarbetare har en hög kompetens och beredskap dygnet runt, årets alla dagar. Ring oss på 0735-744988 eller mejla till info@plus1jof.se

Vi som svarar i telefon är: Chris Bremark, Katja Holmqvist.